FEM
SECTORS

PER QUÈ?

Fem Sectors atractius per als
joves de Lleida

L’Objectiu d’aquest projecte  és millorar la visió que tenen els joves i famílies del oficis professionals, que vegin que els sectors productius ofereixen bones sortides professionals

Fem Sectors: Inspira’t, Informa’t. Joves, noves oportunitats de futur

Desmuntar estereotips de la ciutadania, envers els oficis  industrials   i atreure els joves cap als sectors i empreses amb noves oportunitats de futur

FEM SECTORS

OBRIM LES PORTES de les EMPRESES ALS JOVES

XERRADES EN CENTRES EDUCATIUS 2023

IES Torre Vicens

IES La Caparrella

IES Val d’Aran

IES Tremp

IES Ronda

IES Torres Vicens

IES Costafreda

IES Guindàvols

Visites a Obres i Empreses 2023

Visita Taller Ainelda Clapers – Art Faig
Visita Obra Const. Gardeñes, SL
Visita Showroom Projectes Modulars Prefabricats, SL
Visita Grup Saltó, SL
Visita Fira Efintec

XERRADES EN CENTRES EDUCATIUS 2022

IES Torre Queralt

IES Maria Rubies

IES Ronda

IES La Caparrella

IES Torre Vicens

IES Guindàvols

Institut Castell Templers

Institut de Tremp

Escola del Treball

IES Mollerussa

VISITES A OBRES I EMPRESES 2022

Projecte Modulars Prefabricats, SLU
IES Torre Vicens

Visita dels alumnes Cicle Superior d’Edificació de l’INS Torre Vicens a l’empresa Productes Modulars Prefabricats (PMP)

Noumape
Institut Castell de Templers

Visita dels alumnes del Curs Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas  de l’Institut Castell dels Templers a l’empresa NOUMAPE

Fustes Borniquel, SL
Institut Castell de Templers

Visita dels alumnes del Curs Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles de l’Institut Castell dels Templers, a l’empresa Fustes Borniquel de Lleida

Hospital Arnau de Vilanova – Climatització Saufer, SL
IES Guidàvols

Visita dels alumnes CFGS  de Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids de l’IES Guindàvols a les instal·lacions de climatització de l’Hospital Arnau de Vilanova realitzades per l’empresa Climatització SAUFER, SL

EMPRESES COMPROMESES

REPTES
INFORMAR A LES FAMÍLIES, PERSONES AUTORITZADES i DOCENTS

Les famílies necessiten informació sobre l’estat actual dels oficis per poder orientar els seus fills i filles. Estan motivades per saber més sobre els oficis, però necessiten obtenir la informació i orientació de persones autoritzades. Els docents gaudeixen de credibilitat.

EMPRENEDORIA + PREMIS

És una bona opció per conèixer els oficis i que els puguin considerar com una opció de futur professional. Cal que l’experiència sigui grupal, més aviat llarga, que puguin decidir a l’hora de decidir el projecte i que puguin conèixer persones emprenedores.

Les empreses han d'obrir les portes als joves i acollir-los en grups petits

Després volen compartir, en el marc de l’Escola i amb els seus professors i professores, com ha estat l’experiència i conèixer l’experiència dels seus companys i companyes, ja que consideren important el que els altres han viscut a altres empreses.

Testeig Prototip

Reproducir vídeo